Informatie voor verwijzers

  • Wij bieden zowel generalistische basishulp (voorheen eerstelijns) aan als gespecialiseerde (voorheen tweedelijns) hulp. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor zowel enkelvoudige psychische klachten als complexe of acute problematiek. Voordelen hiervan zijn dat de behandeling geheel vergoed wordt en dat we de duur van de behandeling af kunnen stemmen naar de behoeften en wensen van de cliënt. We kunnen hierdoor maatwerk bieden voor de specifieke klachten van uw cliënt.
  • Specifiek geschikt voor mensen die vanwege psychische of fysieke redenen aan huis gebonden zijn, of vanwege onregelmatig werk of druk gezin moeilijk tijd kunnen inruimen om naar een therapeut te gaan.
  • Wij kunnen op ieder gewenst moment de online behandeling omzetten in een hybride    behandelvorm – waarbij online sessies afgewisseld worden met face-to-face gesprekken of skype-gesprekken met een psychotherapeut  in onze praktijkruimte in Amsterdam.
  • Wij nemen een zorgvuldige en uitgebreide intake af, en beslissen aan de hand daarvan of online therapie passend is voor de situatie van uw cliënt.
  • Wij werken evidence-based met een uitgebreid getoetst en GGZ-breed toegepast behandelprotocol, wat de kwaliteit van de interventie waarborgt.
  • De cliënt kan later teruglezen wat er met de psycholoog besproken is. Deze mogelijkheid biedt reguliere therapie niet, waardoor men onbedoeld meer vergeet van wat er tijdens de sessies besproken is.
  • U kunt ook bij ons terecht als u zelf een cliënt in behandeling hebt en ter ondersteuning daarvan uw cliënt een online module wilt laten volgen, met dagboek en oefeningen.
  • De beveiliging van het platform is goed gewaarborgd en voldoet aan internationale en Nederlandse standaarden en aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.